Władze PTTMC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wybrany został przez Walne Zgromadzenie Członków PTTMC w dniu 24 kwietnia 2018 r. Dnia 3.11.2020 uchwałą Zarządu Towarzystwa wprowadzono zamianę osób na stanowisku prezesa i wiceprezesa. Stan aktualny wyszczególniony jest poniżej.

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Wiesław Nowak

Wiceprezes Zarządu: Izabela Miętka

Sekretarz: Dariusz Bobowski

Skarbnik: Magdalena Śliwińska-Konior

Członkowie Zarządu:
Małgorzata Koszyk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Katarzyna Czerwińska
Sekretarz: Jolanta Wąsiel
Członek Komisji: Joanna Grzesiak