Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem oraz celami

Statut Cele

Członkostwo PTTMC
Władze PTTMC
Gabinety TMC
UBEZPIECZENIE TERAPEUTÓW

Zapraszamy na TCM KONGRES Kraków 13-15 października 2023

Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC) w Krakowie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000331282 w dniu 09.06.2009 r.
Stowarzyszenie PTTMC działa na terenie całej Polski, zrzeszając zarówno lekarzy jak i terapeutów praktykujących tradycyjną i klasyczna medycynę chińską opartą na diagnostyce i metodach TMC.
PTTMC jest od 2013 roku członkiem zwyczajnym European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) – najpoważniejszą europejską organizacją zrzeszającą europejskie (w tym również izraelskie) stowarzyszenia tradycyjnej medycyny chińskiej. PTTMC poprzez ETCMA jest jedynym reprezentantem Polski na forum międzynarodowym w zakresie tradycyjnej i klasycznej medycyny chińskiej.

Członkiem zwyczajnym PTTMC może zostać osoba fizyczna (niekoniecznie lekarz medycyny zachodniej) zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 600 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (a od 2018 r. – nie mniej niż 1000 godz. szkoleniowych w zakresie TMC).