Władze PTTMC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wybrany został przez Walne Zgromadzenie Członków PTTMC w dniu 24 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Izabela Miętka
tel. 502 073 717
e-mail: kubizka@o2.pl

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Nowak
e-mail: mmnowak@cyfr-kr.edu.pl

Sekretarz: Dariusz Bobowski

Skarbnik: Magdalena Konior
tel. 513 475 816
e-mail: magda.konior@gmail.com

Członkowie Zarządu:
Małgorzata Koszyk
Dariusz Bobowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Katarzyna Czerwińska
Sekretarz: Jolanta Wąsiel
Członek Komisji: Joanna Grzesiak