Władze PTTMC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wybrany został przez Walne Zgromadzenie Członków PTTMC w dniu 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Marek Kalmus;
tel. 502 090 301
e-mail: marek@kalmus.com.pl

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Nowak;
tel. 602 270 252
e-mail: mmnowak@cyfr-kr.edu.pl

Sekretarz: Magdalena Konior
tel. 513 475 816
e-mail: magda.konior@gmail.com

Skarbnik: Joanna Grzesiak;
tel. 691 657 544
e-mail: j.grzesiak19@wp.eu

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Lesław Okoń
Sekretarz: Paulina Holska
Członek Komisji: Małgorzata Maj-Nęcka

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Adam Kowalski
Sekretarz: Iwona Szmigiel
Członek: Bożena Miczulska-Kalmus