Władze PTTMC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wybrany został przez Walne Zgromadzenie Członków PTTMC w dniu 26 kwietnia 2022 r.

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Izabela Miętka

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Nowak

Sekretarz: Sylwia Stelmach

Skarbnik: Agata Kompanowska

Członkowie Zarządu:
Małgorzata Koszyk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Magdalena Śliwińska-Konior
Sekretarz: Małgorzata Ładecka
Członek Komisji: Agnieszka Matuszewska