UBEZPIECZENIE TERAPEUTÓW

Ubezpieczenie dla terapeutów medycyny chińskiej dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej:

1. mających aktualnie opłacone składki oraz
2. mogących wykazać się odbyciem co najmniej 6-godzinnego szkolenia w roku (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) – należy przesłać do nas informację o tym (termin, wykładowca, temat, ilość godzin).

Roczna składka ubezpieczenia OC od całości działań związanych z medycyną chińską (czyli nie tylko akupunktura ale i masaż, dietetyka, ziołolecznictwo, ćwiczenia ruchowe, diagnoza) wynosi 90 zł przy kwocie gwarancyjnej 300.000 zł rocznie (na jedno lub wiele zdarzeń łącznie). Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

  • zabiegi medycyny estetycznej skóry (rewitalizacja skóry)  – 50 zł
  • ochronę prawną – 60 zł lub 85 zł

Procedura wykupu ubezpieczenia wygląda w następujący sposób:

  • osoba zainteresowana zgłasza mailowo do PTTMC chęć wykupu ubezpieczenia i przesyła informację o odbyciu co najmniej 6-godzinnego szkolenia w danym roku (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Stowarzyszenie weryfikuje status opłacenia składek członkowskich
  • po pozytywnej weryfikacji Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia (znajduje się w załączniku poniżej). Po jej wypełnieniu wraz z wyraźnym zaznaczeniem wybranego zakresu ubezpieczenia należy ją przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia

Wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia, ubezpieczone zostają w ramach jednej polisy OC wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz ale każda z nich otrzymuje odrębny certyfikat ubezpieczenia. Obecnie trwająca polisa obejmuje okres od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020 r. W związku z tym:

  • osoby przystępujące do ubezpieczenia w trakcie trwania polisy (np. w listopadzie 2019), będę mogły wykupić ubezpieczenie od tej daty do końca trwania obecnej polisy (tj. do 29 lutego 2020), przy czym składka jaką zapłacą będzie obliczona proporcjonalnie do ich rzeczywistego okresu ubezpieczenia
  • zgłoszenie chęci przystąpienia do polisy w trakcie danego miesiąca skutkuje możliwością wykupu ubezpieczenia od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (np. ktoś zgłasza się 15 listopada 2019, to będzie mógł być ubezpieczony od 1 grudnia 2019)
  • osoby, które będą chciały kontynuować ubezpieczenie na kolejny okres – 1 marca 2020 do 28 lutego 2021, powinny dostarczyć wypełnione deklaracje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020

Polecamy zapoznać się z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

Polisa Ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej 2019/2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Klauzula dot. rozszerzenia ubezpieczenia o rewitalizację skóry

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia