UBEZPIECZENIE TERAPEUTÓW

Ubezpieczenie dla terapeutów medycyny chińskiej dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej:

1. mających aktualnie opłacone składki za rok aktualny oraz uregulowane zaległości za lata 2017-2019 (informacje o zaległościach w opłatach składek były wysyłane do wszystkich członków końcem roku 2019 – jeśli ktoś ich nie odczytał, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny)
2. mogących wykazać się odbyciem co najmniej 6-godzinnego szkolenia w okresie roku wstecz (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) – należy przesłać do nas informację o tym (termin, wykładowca, temat, ilość godzin).

Od 1 stycznia 2023 r. ubezpieczenie OC dla terapeuty TMC będzie mógł wykupić członek zwyczajny i nadzwyczajny Towarzystwa, posiadający odbyte szkolenie z podstaw medycyny zachodniej, w wymiarze 200 godzin szkoleniowych.

Roczna składka ubezpieczenia OC od całości działań związanych z medycyną chińską (czyli nie tylko akupunktura ale i masaż, dietetyka, ziołolecznictwo, ćwiczenia ruchowe, diagnoza) wynosi 90 zł przy kwocie gwarancyjnej 300.000 zł rocznie (na jedno lub wiele zdarzeń łącznie). Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

  • zabiegi medycyny estetycznej skóry (rewitalizacja skóry)  – 50 zł
  • ochronę prawną – 60 zł lub 85 zł

Procedura wykupu ubezpieczenia wygląda w następujący sposób:

  • osoba zainteresowana zgłasza mailowo do PTTMC chęć wykupu ubezpieczenia i przesyła informację o odbyciu co najmniej 6-godzinnego szkolenia w danym roku (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Stowarzyszenie weryfikuje status opłacenia składek członkowskich
  • po pozytywnej weryfikacji Stowarzyszenia, należy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia (znajduje się w załączniku poniżej). Uwaga: deklaracja powinna być własnoręcznie podpisana, w tabeli z wyborem wariantu ubezpieczenia należy wypełnić pole „łącznie składka do zapłaty” a następnie należy przysłać do nas jej skan. Nie będą przyjmowane deklaracje podpisane w wordzie, z wklejanym podpisem, oraz niepoprawnie wypełnione.
  • po otrzymaniu certyfikatu ubezpieczenia drogą mailową, należy opłacić składkę za ubezpieczenie, na konto towarzystwa ubezpieczeniowego, które podane zostanie w wiadomości mailowej.

Wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia, ubezpieczone zostają w ramach jednej polisy OC wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz ale każda z nich otrzymuje odrębny certyfikat ubezpieczenia. Aktualnie trwa nabór wniosków do nowej polisy, która obejmuje okres od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021 r. W związku z tym:

  • osoby, które chcą kontynuować ubezpieczenie na  okres – 1 marca 2020 do 28 lutego 2021, powinny dostarczyć wypełnione deklaracje najpóźniej do dnia 14 lutego 2020
  • osoby przystępujące do ubezpieczenia w trakcie trwania polisy (np. w marcu 2020), będę mogły wykupić ubezpieczenie od początki następnego kwartału do końca trwania obecnej polisy (tj. do 28 lutego 2021), przy czym składka jaką zapłacą będzie obliczona proporcjonalnie do ich rzeczywistego okresu ubezpieczenia (np. ktoś zgłasza się 15 marca 2020, to będzie mógł być ubezpieczony od 1 czerwca 2020).

Polecamy zapoznać się z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

Polisa Ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej 2020/2021

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Klauzula dot. rozszerzenia ubezpieczenia o rewitalizację skóry

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia