UBEZPIECZENIE TERAPEUTÓW

Ubezpieczenie dla terapeutów medycyny chińskiej dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej:

1. mających aktualnie opłacone składki za rok aktualny oraz uregulowane zaległości za lata 2017-2022 (informacje o zaległościach w opłatach składek były wysyłane do wszystkich członków – jeśli ktoś ich nie odczytał, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny)
2. mogących wykazać się odbyciem co najmniej 16-godzinnego szkolenia w okresie roku wstecz (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) – należy przesłać do nas informację o tym (termin, wykładowca, temat, ilość godzin).

Od 1 stycznia 2023 r. ubezpieczenie OC dla terapeuty TMC będzie mógł wykupić członek zwyczajny i nadzwyczajny Towarzystwa, posiadający odbyte szkolenie z podstaw medycyny zachodniej, w wymiarze 200 godzin szkoleniowych.

Roczna składka ubezpieczenia OC od całości działań związanych z medycyną chińską (czyli nie tylko akupunktura ale i masaż, dietetyka, ziołolecznictwo, ćwiczenia ruchowe, diagnoza) wynosi 100 zł przy kwocie gwarancyjnej 300.000 zł rocznie (na jedno lub wiele zdarzeń łącznie). Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

 • zabiegi medycyny estetycznej skóry (rewitalizacja skóry)  – 60 zł
 • ochronę prawną – 70 zł lub 95 zł

Cena ubezpieczenia OC jest powiększona o kwotę 10 zł – koszt obsługi ubezpieczenia przez PTTMC (uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PTTMC z 29.04.2021 r.)

Procedura wykupu ubezpieczenia wygląda w następujący sposób:

 • osoba zainteresowana przysyła mailowo do PTTMC wypełnioną deklarację oraz informację o odbyciu co najmniej 16-godzinnego szkolenia w roku danym lub wcześniejszym (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC), w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Uwaga: deklaracja powinna być własnoręcznie podpisana, w tabeli z wyborem wariantu ubezpieczenia należy wypełnić pole „łącznie składka do zapłaty” a następnie należy przysłać do nas jej skan. Nie będą przyjmowane deklaracje podpisane w wordzie, z wklejanym podpisem, oraz niepoprawnie wypełnione.
 • Stowarzyszenie weryfikuje status opłacenia składek członkowskich oraz poprawność złożonych dokumentów
 • po pozytywnej weryfikacji Stowarzyszenie przesyła deklarację do firmy ubezpieczeniowej
 • po otrzymaniu certyfikatu ubezpieczenia drogą mailową, należy opłacić składkę za ubezpieczenie, na konto towarzystwa ubezpieczeniowego, które podane zostanie w wiadomości mailowej oraz opłatę 10 zł na konto PTTMC.

Wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia, ubezpieczone zostają w ramach jednej polisy OC wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz ale każda z nich otrzymuje odrębny certyfikat ubezpieczenia. Aktualnie trwa nabór wniosków do nowej polisy, która obejmuje okres od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 r. W związku z tym:

 • osoby, które chcą kontynuować ubezpieczenie na  okres – 1 marca 2022 do 28 lutego 2023, powinny dostarczyć wypełnione deklaracje najpóźniej do dnia 28 lutego 2022
 • osoby przystępujące do ubezpieczenia w trakcie trwania polisy (np. w marcu 2022), będę mogły wykupić ubezpieczenie od początku następnego kwartału ubezpieczeniowego (kwartały ubezpieczeniowe liczone są od dnia początku polisy, a nie od początku roku) do końca trwania obecnej polisy (tj. do 28 lutego 2023), przy czym składka jaką zapłacą będzie obliczona proporcjonalnie do ich rzeczywistego okresu ubezpieczenia (np. ktoś zgłasza się 15 marca 2022, to będzie mógł być ubezpieczony od 1 czerwca 2022).
  Aby wykupić ubezpieczenie w trakcie trwania polisy, należy złożyć wypełnioną deklarację najpóźniej do 15 dnia miesiąca będącego przed pierwszym miesiącem danego kwartału – np. ktoś chce mieć ubezpieczenie od 1 czerwca, to powinien złożyć deklaracje do 15 maja).

Polecamy zapoznać się z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

Oferta Ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej za okres – 2021/2022

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Klauzula dot. rozszerzenia ubezpieczenia o rewitalizację skóry

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia