UBEZPIECZENIE TERAPEUTÓW

Ubezpieczenie dla terapeutów medycyny chińskiej dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej:

1. mających aktualnie opłacone składki oraz
2. mogących wykazać się odbyciem co najmniej 6-godzinnego szkolenia w roku (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) – należy przesłać do nas informację o tym (termin, wykładowca, temat, ilość godzin).

Roczna składka ubezpieczenia od całości działań związanych z medycyną chińską (czyli nie tylko akupunktura ale i masaż, dietetyka, ziołolecznictwo, ćwiczenia ruchowe, diagnoza) wynosi 90 zł przy kwocie gwarancyjnej 300.000 zł rocznie (na jedno lub wiele zdarzeń łącznie).

Procedura wykupu ubezpieczenia wygląda w następujący sposób:

  • osoba zainteresowana zgłasza mailowo do PTTMC chęć wykupu ubezpieczenia i przesyła informację o odbyciu co najmniej 6-godzinnego szkolenia w danym roku (kongres, kurs, seminarium, warsztat TMC) w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Stowarzyszenie weryfikuje status opłacenia składek członkowskich
  • po pozytywnej weryfikacji Stowarzyszenie wystawia rekomendację oraz podaje kontakt do Was agentowi ubezpieczeniowemu firmy Alianz prowadzącemu temat, który z Wami się skontaktuje i osoba we własnym zakresie finalizuje sprawę.

Polecamy zapoznać się z tekstami: oferty Polisy OC i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Oferta Polisy OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia