Artykuły

Wilgoć – Shi
Wu Bo-Ping & Jason Blalack, tłumaczenie Adam Kowalski & Ewa Wańcio
Tekst jest darmowym fragmentem książki Qin Bo-Wei’s 56 Treatment Methods: Writing Precise
Prescriptions, która w całości dostępna jest na: http://www.eastlandpress.com/
Przetłumaczono za zgodą Jasona Blalacka. Oryginalny tekst w języku angielskim zatytułowany Qin Bowei’s 56 Methods: A Clinical Perspective dostępny jest na stronie: http://www.chinesemedicinedoc.com/forpractitioners/chinese-medicine-articles/

Medycyna chińska w Polsce i Europie
Marek Kalmus (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Centrum Medycyny Chińskiej)

Czy tradycyjna medycyna chińska jest tradycyjna?
Marek Kalmus (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Centrum Medycyny Chińskiej)

Medycyna i konkurencja
Marek Kalmus (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Centrum Medycyny Chińskiej)

Tradycyjna medycyna chińska szansą dla polskich pacjentów i polskiej służby zdrowia
Marek Kalmus (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia oraz Centrum Medycyny Chińskiej)

Akupunktura – mechanizmy działania
Bartosz Chmielnicki (Compleo, Katowice)

Akupunktura – trudności w projektowaniu badań klinicznych
Bartosz Chmielnicki (Compleo, Katowice)

Alergia
Claude Diolosa, Francja (Instytut Avicenny), Wykład publiczny, Kraków, 25 wrzesień 1997 r.

Pediatria. Matka i dziecko wg tradycyjnej medycyny chińskiej
Claude Diolosa, Francja (Instytut Avicenny), Wykład publiczny

Psychologia w medycynie chińskiej
Claude Diolosa, Francja (Instytut Avicenny), Wykład publiczny, Kraków, 28 luty 1997 r.

Psychologiczne przyczyny chorób w medycynach wschodu
Claude Diolosa, Francja (Instytut Avicenny), Wykład publiczny, Kraków, 5 wrzesień 1998 r.

Reumatyzm i ból pleców
Claude Diolosa, Francja (Instytut Avicenny), Wykład publiczny w „Rotundzie”, Kraków, 6 marzec 1997 r.

Wzorzec a choroba
Adam Kowalski (Kraków)