Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PTTMC

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej,
W Imieniu Zarządu PTTMC serdecznie zapraszam na doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków PTTMC, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek). Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 19:00 w pierwszym terminie, a w razie braku kworum rozpocznie się w drugim terminie o godz. 19:15.
Przypominam, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem członków, a z drugiej strony warto brać w nim udział ze względu na możliwość bezpośredniego wpływania na funkcjonowanie Stowarzyszenia, jego przyszłe plany i działania. Celem istnienia Stowarzyszenia jest m.in. reprezentowanie swoich członków i zapewnianie im jak najlepszych możliwości działania, próby rozwiązywania istniejących problemów i potencjalnych zagrożeń. Przypominamy, że PTTMC jest organizacją działającą w oparciu o społeczne zaangażowanie całego zarządu i pozostałych władz PTTMC oraz jego członków – dla dobra stowarzyszenia i rozwoju TMC w Polsce. To nasz wspólny interes! Wasze głosy i propozycje oraz zaangażowanie nawet w drobne projekty są więc bardzo ważne dla nas wszystkich.
W przypadku braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o upoważnienie wybranej przez siebie osoby biorącej udział z Zgromadzeniu do zabierania głosu i głosowania w Waszym imieniu. Upoważnienie takie może być pisemne (dostarczone listownie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia lub dostarczone przez osobę upoważnioną) lub mailowe (wysłane na skrzynkę mailową biuro@pttmc.org).
W programie Walnego Zgromadzenia będzie:
1. Sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok.
2. Sprawozdanie finansowe przedstawione przez Skarbnika.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie na udzieleniem absolutorium zarządowi.
4. Informacja na temat aktualnego stanu przygotowań do 4. Międzynarodowego Kongresu TCM w Krakowie dniach 11-13 października 2019.
5. Dyskusja na temat procedur związanych z przedłużaniem ubezpieczenia OC w celu uniknięcia zamieszania, jakie miało miejsce w tym roku (wynikłego głównie z powodu braku wniosków o przedłużenie polisy – nie złożonych we właściwym czasie przez minimalną do ubezpieczenia liczbę członków).
6. Dyskusja na temat procedur działania dotyczących zgłoszonych do PTTMC skarg na praktykę osób nie będących członkami Stowarzyszenia – ewidentnie postępujących wbrew zasadom dobrej praktyki TMC – co może zagrażać zdrowiu pacjentów i narazić dobre imię TMC w Polsce. Rozważymy czy konieczne jest przygotowanie Kodeksu dobrych praktyk Terapeuty TMC.
7. Dyskusja na temat współpracy PTTMC ze szkołami TMC i wspólnego przygotowania minimalnych Standardów nauczania TMC w Polsce oraz propozycji Standardów Egzaminacyjnych oraz propozycji Standardów Certyfikacyjnych Terapeuty TMC lub Akupunkturzysty.
8. Sprawozdanie Marka Kalmusa na temat aktualnej sytuacji TMC w Europie – który reprezentował PTTMC na Walnym Zgromadzeniu European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) w marcu 2019.
9. Wolne wnioski – prosimy o nadsyłanie propozycji i ewentualnych uzasadnień (pozwoli to na sprawniejszy przebieg Zgromadzenia i wcześniejsze poinformowanie uczestników).
W imieniu Skarbnika PTTMC przypominam, że w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział (bezpośrednio lub przez wyznaczonych przedstawicieli) wyłącznie członkowie PTTMC mający opłacone składki członkowskie na rok 2019. Przypominam też o konieczności opłacenia zaległych składek.

Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że przybędziecie w licznym gronie na spotkanie w dniu 25 kwietnia.

Iza Miętka, prezes PTTMC

 

PTTMC zostało członkiem WFAS !

Miło nam poinformować, że PTTMC zostało przyjęte w poczet Word Federation of Acupuncture-Moxibution Societies (WFAS), podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w grudniu 2017 r. w Pekinie. Cieszymy się, że zostaliśmy uznani i zaproszeni do dużej i prestiżowej rodziny stowarzyszeń medycyny chińskiej z całego świata.

WFAS liczy ponad 200 stowarzyszeń członkowskich TCM z całego świata. Marek Kalmus spotkał się z członkami zarządu WFAS w dniu 10 października 2017 w Warszawie podczas ich dwudniowej wizyty w Polsce (będącej częścią międzynarodowej promocji akupunktury i moksybucji). W wyniku tych rozmów zarząd PTTMC złożył w drugiej połowie października aplikację członkowską, która pod koniec listopada br. została zarekomendowana przez zarząd WFAS do rozpatrzenia podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia WFAS.

Dodatkowo podczas obrad Walnego Zgromadzenia WFAS, Gerd Ohmstede – prezes ETCMA (Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) został wybrany na vice prezesa WFAS a Marek Kalmus – prezes PTTMC, na członka komitetu wykonawczego.

 

REKLAMA TERAPEUTÓW TMC NA PORTALU „ZNANY LEKARZ”

Dzięki naszym staraniom, terapeuci medycyny chińskiej mają już możliwość korzystania z portalu internetowego „Znany lekarz”. Po zarejestrowaniu się należy na razie wybrać specjalizację – „specjalista medycyny naturalnej”. Jest to bardzo popularne źródło informacji wśród pacjentów i umożliwia bezpłatną reklamę usług na terenie całej Polski. Pracujemy nad tym, aby wkrótce można było się tam rejestrować jako „specjalista medycyny chińskiej”. Adres portalu – https://www.znanylekarz.pl/.

 

UBEZPIECZENIE OC DLA TERAPEUTÓW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej będących członkami zwyczajnymi  lub nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Więcej informacji tutaj.