Aktualności

PTTMC zostało członkiem WFAS !

Miło nam poinformować, że PTTMC zostało przyjęte w poczet Word Federation of Acupuncture-Moxibution Societies (WFAS), podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w grudniu 2017 r. w Pekinie. Cieszymy się, że zostaliśmy uznani i zaproszeni do dużej i prestiżowej rodziny stowarzyszeń medycyny chińskiej z całego świata.

WFAS liczy ponad 200 stowarzyszeń członkowskich TCM z całego świata. Marek Kalmus spotkał się z członkami zarządu WFAS w dniu 10 października 2017 w Warszawie podczas ich dwudniowej wizyty w Polsce (będącej częścią międzynarodowej promocji akupunktury i moksybucji). W wyniku tych rozmów zarząd PTTMC złożył w drugiej połowie października aplikację członkowską, która pod koniec listopada br. została zarekomendowana przez zarząd WFAS do rozpatrzenia podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia WFAS.

Dodatkowo podczas obrad Walnego Zgromadzenia WFAS, Gerd Ohmstede – prezes ETCMA (Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) został wybrany na vice prezesa WFAS a Marek Kalmus – prezes PTTMC, na członka komitetu wykonawczego.

 

REKLAMA TERAPEUTÓW TMC NA PORTALU „ZNANY LEKARZ”

Dzięki naszym staraniom, terapeuci medycyny chińskiej mają już możliwość korzystania z portalu internetowego „Znany lekarz”. Po zarejestrowaniu się należy na razie wybrać specjalizację – „specjalista medycyny naturalnej”. Jest to bardzo popularne źródło informacji wśród pacjentów i umożliwia bezpłatną reklamę usług na terenie całej Polski. Pracujemy nad tym, aby wkrótce można było się tam rejestrować jako „specjalista medycyny chińskiej”. Adres portalu – https://www.znanylekarz.pl/.

 

UBEZPIECZENIE OC DLA TERAPEUTÓW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej będących członkami zwyczajnymi  lub nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Więcej informacji tutaj.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE  PTTMC

Walne Zgromadzenie członków PTTMC w dniu 11 kwietnia 2016 r. uchwaliło m.in. wprowadzenie nowego, dodatkowego stopnia członkowskiego: członek-student musi wykazać się co najmniej 200 godzinami edukacji w zakresie medycyny chińskiej, natomiast w ciągu 5 lat dalszej edukacji musi uzyskać kolejne wykształcenie w zakresie umożliwiającym osiągnięcie statusu członka nadzwyczajnego lub zwyczajnego.

Członkowie mający zaległość większą niż dwa lata zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zostali skreśleni z listy członków PTTMC w dniu 25 kwietnia 2016 .

Członkowie, którzy mają nie opłacone  składki za rok 2017 (i lata wcześniejsze) prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia (nr konta znajduje się na stronie internetowej http://www.pttmc.org/kontakt/.