Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ AKUPUNKTURY – 15 LISTOPADA 2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Akupunktury przypadającego na 15 listopada 2018 r. odbędą się w Paryżu, pod patronatem WFAS (World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies) oraz WADO (World Acupuncture Day Organization) uroczyste obchody tego święta. Będą one trwały 3 dni, od 15 – 17 listopada 2018.

Główna uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Akupunktury odbędzie się we czwartek, 15 listopada w paryskiej siedzibie UNESCO.

W trakcie kolejnych dwóch dni odbędzie się wiele atrakcyjnych wydarzeń w formie wykładów, konferencji, warsztatów, pokazów, dyskusji z udziałem znamienitych specjalistów i nauczycieli medycyny chińskiej z całego świata.

List/zaproszenie organizatorów wydarzenia – tutaj.

Więcej informacji na ten temat – tutaj.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PTTMC

W dniu 24 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PTTMC. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział – było nas więcej niż w zeszłym roku, więc możemy to uznać za sukces.

Podczas spotkania poza rozliczeniem minionego roku i odczytaniem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, podjęto kilka ważnych dla nas kwestii, m.in.:

– wybrano nowy zarząd, który na pierwszym swoim spotkaniu wybierze prezesa i obsadzi pozostałe stanowiska

– przegłosowano zmiany dot. składek członkowskich

– przegłosowano zmiany dot. wymogu edukacji w dziedzinie medycyny zachodniej dla członków Stowarzyszenia

– przegłosowano członkostwo PTTMC w World Acupuncture Federation

– ustalono strategiczne cele Stowarzyszenia na przyszłość tj. ustalenie standardów edukacyjnych, podjęcie działań lobbystycznych na rzecz ustalenia standardów zawodu akupunkturzysty i fitoterapeuty, podjęcie działań na rzecz wprowadzenia zawodu terapeuta medycyny chińskiej, zorganizowanie dnia akupunktury (a być może nawet tygodnia akupunktury), rozszerzenie kontaktów międzynarodowych zwłaszcza z Chinami.

Abyście mogli zapoznać się szczegółowo z przebiegiem Walnego Zgromadzenia i poruszanymi tematami, poniżej załączamy sprawozdanie z tego spotkania.

Sprawozdanietutaj.

 

PTTMC zostało członkiem WFAS !

Miło nam poinformować, że PTTMC zostało przyjęte w poczet Word Federation of Acupuncture-Moxibution Societies (WFAS), podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w grudniu 2017 r. w Pekinie. Cieszymy się, że zostaliśmy uznani i zaproszeni do dużej i prestiżowej rodziny stowarzyszeń medycyny chińskiej z całego świata.

WFAS liczy ponad 200 stowarzyszeń członkowskich TCM z całego świata. Marek Kalmus spotkał się z członkami zarządu WFAS w dniu 10 października 2017 w Warszawie podczas ich dwudniowej wizyty w Polsce (będącej częścią międzynarodowej promocji akupunktury i moksybucji). W wyniku tych rozmów zarząd PTTMC złożył w drugiej połowie października aplikację członkowską, która pod koniec listopada br. została zarekomendowana przez zarząd WFAS do rozpatrzenia podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia WFAS.

Dodatkowo podczas obrad Walnego Zgromadzenia WFAS, Gerd Ohmstede – prezes ETCMA (Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) został wybrany na vice prezesa WFAS a Marek Kalmus – prezes PTTMC, na członka komitetu wykonawczego.

 

REKLAMA TERAPEUTÓW TMC NA PORTALU „ZNANY LEKARZ”

Dzięki naszym staraniom, terapeuci medycyny chińskiej mają już możliwość korzystania z portalu internetowego „Znany lekarz”. Po zarejestrowaniu się należy na razie wybrać specjalizację – „specjalista medycyny naturalnej”. Jest to bardzo popularne źródło informacji wśród pacjentów i umożliwia bezpłatną reklamę usług na terenie całej Polski. Pracujemy nad tym, aby wkrótce można było się tam rejestrować jako „specjalista medycyny chińskiej”. Adres portalu – https://www.znanylekarz.pl/.

 

UBEZPIECZENIE OC DLA TERAPEUTÓW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej będących członkami zwyczajnymi  lub nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Więcej informacji tutaj.