Aktualności

REKLAMA TERAPEUTÓW TMC NA PORTALU „ZNANY LEKARZ”

Dzięki naszym staraniom, terapeuci medycyny chińskiej mają już możliwość korzystania z portalu internetowego „Znany lekarz”. Po zarejestrowaniu się należy na razie wybrać specjalizację – „specjalista medycyny naturalnej”. Jest to bardzo popularne źródło informacji wśród pacjentów i umożliwia bezpłatną reklamę usług na terenie całej Polski. Pracujemy nad tym, aby wkrótce można było się tam rejestrować jako „specjalista medycyny chińskiej”. Adres portalu – https://www.znanylekarz.pl/.

 

UBEZPIECZENIE OC DLA TERAPEUTÓW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia OC dla terapeutów medycyny chińskiej będących członkami zwyczajnymi  lub nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Więcej informacji tutaj.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE  PTTMC

Walne Zgromadzenie członków PTTMC w dniu 11 kwietnia 2016 r. uchwaliło m.in. wprowadzenie nowego, dodatkowego stopnia członkowskiego: członek-student musi wykazać się co najmniej 200 godzinami edukacji w zakresie medycyny chińskiej, natomiast w ciągu 5 lat dalszej edukacji musi uzyskać kolejne wykształcenie w zakresie umożliwiającym osiągnięcie statusu członka nadzwyczajnego lub zwyczajnego.

Członkowie mający zaległość większą niż dwa lata zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zostali skreśleni z listy członków PTTMC w dniu 25 kwietnia 2016 .

Członkowie, którzy mają nie opłacone  składki za rok 2017 (i lata wcześniejsze) prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia (nr konta znajduje się na stronie internetowej http://www.pttmc.org/kontakt/.